Sotrender prezentuje: odświeżona nawigacja oraz panele podsumowujące

Wspominaliśmy już, że początek 2018 roku to czas wielu zmian w Sotrenderze. Wynikają one z kilku podstawowych elementów: informacji napływających od Was, naszych wewnętrznych testów i analiz oraz z nowości, które wprowadzają wspierane przez nas platformy oraz prawo. Pierwszym etapem, który dziś Wam prezentujemy jest nowe menu, nawigacja i panele podsumowujące.

Odświeżona nawigacja ułatwi poruszanie się po narzędziu

Główne menu Sotrendera przeszło spore przeobrażenie. Wszystkie zakładki zostały podzielone na dwie podstawowe sekcje:

  • pierwsza dotycząca Twoich profili wraz z opcją dodania nowych,
  • druga to narzędzia ogólne.
dashboard

Nowa nawigacja w narzędziu

W pierwszej części dostępne są następujące funkcje:

  • Przełączenie się na dashboard – panel główny każdego użytkownika, ekran, który widzimy tuż po zalogowaniu. Więcej przeczytacie o nim poniżej.
  • Wybór dodanego już wcześniej profilu, dla którego chcecie zobaczyć pełną analizę. Po wybraniu danego profilu, zobaczymy tu kolejne elementy nawigacji.
  • Opcja dodawania nowych profili.

Sam proces znalezienia i wyboru profilu spośród dostępnych na koncie jest teraz wygodniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, a to dzięki wyszukiwarce i nowym filtrom. Profile możesz sortować po typie (Twoje i konkurencyjne) i kanale (Facebook, Instagram, Twitter). Poszczególne filtry możesz też ze sobą łączyć. Dodatkowo każdy z przycisków prezentuje liczbę dodanych profili danego typu.

podsumowanie profilu

Nowa nawigacja w Sotrenderze

Drugą częścią menu są funkcje ogólne, czyli: Raportowanie, Porównanie i Branże. Ich zawartość obecnie pozostaje bez zmian.

Zmiana nawigacji nie wiąże się jeszcze ze zmianami w samych wykresach.

Nowa nawigacja została zaprojektowana w bardziej logiczny sposób, tak żebyście szybciej mogli znaleźć potrzebne w danym momencie dane dla wybranego profilu. W jasny sposób zostały oddzielone Wasze własne profile od profili konkurencji, co jest szczególnie istotne w przypadku tych użytkowników, którzy mają dodaną dużą liczbę profili do swoich kont.

Ustawienia Waszego konta przenieśliśmy natomiast do prawego górnego rogu. Jak do tej pory, znajdziecie tam m.in. ustawienia języka, płatności, a także przycisk wylogowania.

ustawienia

Nowy wygląd ustawień

Mierz swoje działania w social media!

Panel główny – najważniejsze wskaźniki zebrane w jednym miejscu

Kolejną z wprowadzonych zmian jest implementacja panelu głównego (dashboard), który w formie przejrzystych zestawień prezentuje podstawowe dane dla Twoich profili. Będzie to pierwszy ekran, który zobaczycie po zalogowaniu do Sotrendera.

dash

Przykładowy wygląd dashboardu

 

Celem wprowadzenia panelu jest przede wszystkim zwiększenie Twojego komfortu pracy. Bez konieczności przechodzenia między zakładkami, szybko zaobserwujesz najważniejsze zmiany, które miały miejsce na Twoich największych profilach.

Panel uaktywnia się automatycznie, jeśli masz minimum dwa profile dla danego medium. W przypadku Facebooka muszą być to własne Strony (czyli takie, do których masz uprawnienia na poziomie minimum Analityka), w przypadku pozostałych platform – dowolne dwa profile. Panel prezentuje dane według czterech predefiniowanych okresów:

  • obecny tydzień (dane prezentowane od ostatniego poniedziałku do chwili obecnej),
  • obecny miesiąc (dane prezentowane od pierwszego dnia bieżącego miesiąca, do chwili obecnej),
  • poprzedni tydzień (dane za ostatni pełny tydzień, liczony zawsze od poniedziałku do niedzieli),
  • poprzedni miesiąc (dane za ostatni pełny miesiąc).

Jakie informacje będą widoczne w panelu? Będą to wskaźniki, które dla większości użytkowników są najistotniejsze, m.in.: zmiana liczby obserwatorów, zasięg, najlepsze posty, Interactivity i Activity Index.

Dla wszystkich użytkowników, szczególnie tych zarządzających wieloma profilami, będzie to ważne usprawnienie, ponieważ od teraz w jednym widoku będzie można sprawdzić najbardziej efektywne profile ze wszystkich platform (Facebook, Twitter, Instagram), bez konieczności przełączania się między zakładkami.

Podsumowanie profilu – szybki dostęp do kluczowych danych

Podsumowanie profilu (ang. Profile overview) to kolejny nowy widok w narzędziu. To miejsce, gdzie od teraz znajdują się kluczowe wykresy i wskaźniki dla danego profilu. Podobnie jak na dashboardzie, w Podsumowaniu profilu dostępny jest podobny zestaw danych, ale o większej szczegółowości.

podsumowanie profilu

Nowy widok – podsumowanie profilu

Po rozwinięciu menu bocznego, pod Podsumowaniem profilu, zobaczycie dobrze Wam znane zakładki: Wskazówki, Zasięg i Zaangażowanie, Treści, Odbiorcy i Wykresy, czyli bardziej szczegółowe dane dotyczące Waszych profili.

W zakładce ‘Wykresy’ dostępne będą nadal wszystkie wykresy Sotrendra. Tak jak poprzednio widok ten możecie personalizować i ustawiać wykresy w kolejności dopasowanej do Waszych potrzeb.

wybór dat

Możliwość dostosowania kolejności wykresów

Analiza danych i efektywności dot. poszczególnych profili została więc usystematyzowana. Krok po kroku możecie od teraz przechodzić od ogółu do szczegółu i coraz bardziej zagłębiać się w interesujące Was dane.

RODO i zmiana API Facebooka – z czym się to wiąże?

Facebook zapowiedział, że na początku lutego nastąpi szereg znaczących zmian, głównie związanych z API. Jest to z pewnością również związane z wchodzącym niedługo w życie unijnym rozporządzeniem RODO, do którego wiele podmiotów musi się dostosować. Wszystko to będzie miało wpływ na funkcje i dane dostępne w Sotrenderze, jak i wszystkich tego typu narzędziach analitycznych. W przypadku Sotrendera zmieni się nie tylko samo narzędzie, ale także płatne raporty oraz raporty Trends. O wszystkich tych zmianach będziemy informować Was na bieżąco.

Mierz swoje działania w social media!

Do góry
Do góry

Podobne posty