Sotrender Research Insight – Wskazówki Sotrendera pomogą Ci poprawić wyniki

Sotrender Analytics to nie tylko wykresy, dane i najlepsze posty. Półtora roku temu wprowadziliśmy do narzędzia nową funkcjonalność – Wskazówki optymalizacyjne generowane automatycznie na podstawie danych. Nasze narzędzie poza wieloma pozytywnymi opiniami spotkało się również z takimi wyrażającymi dystans i nieufność. Często pytano nas, jak realizacja Wskazówek wpływa na skuteczność działań na Facebooku. W niniejszym wpisie ujawniamy wszystkim niedowiarkom analizę skuteczności Wskazówek opartą o twarde dane.

Metodologia

Skuteczność funkcjonalności zbadaliśmy, biorąc pod lupę 4 tys. polskich komercyjnych profili na Facebooku. Analizie poddaliśmy cały okres od 01.01. 2012 r. do 31.01.2014 r. Chcieliśmy uzyskać odpowiedź na pytanie, czy zastosowanie się do naszych wskazówek rzeczywiście wpływa pozytywnie na zaangażowanie, zasięgi oraz liczbę kliknięć na stronie wykonanych przez unikalnych użytkowników?

Naszą analizę wykonaliśmy mając na uwadze punkt widzenia użytkownika Sotrendera, który klikając na zakładkę „Wskazówki”, spotyka się z prostym komunikatem: “Publikuj częściej” lub “Wykorzystuj w komunikacji posty typu zdjęcie”.

Wskazówki Sotrendera

Wskazówki Sotrendera

Sprawdziliśmy, którzy administratorzy, po ukazaniu się naszej wskazówki, zastosowali się do niej, a także, jak wyglądało przeciętne dzienne zaangażowanie po wyświetleniu wskazówki wobec zaangażowania przed tym faktem. Pod uwagę wzięliśmy dwie grupy odbiorców – tych, którzy realizowali rady stanowione przez  nasze wskazówki  oraz tych, którzy tego nie robili. Ponadto w naszej analizie opartej o liniowe modele regresji wzięliśmy pod uwagę czynnik czasu – zarówno czas pojawienia się wskazówki, jak i różnicę czasu pomiędzy obliczaniem wspomnianych dwóch wartości zaangażowania. Dzięki temu mogliśmy odróżnić fakt zastosowania się do wskazówki od wielkości poszczególnych fanpage oraz upływu czasu, który z reguły pozytywnie wpływa na zaangażowania na wszystkich profilach.

Zegary pokazujące,  na ile wykorzystujesz potencjał Twojej strony

Zegary pokazujące, na ile wykorzystujesz potencjał Twojej strony

Wskazówki pomogą Ci poprawić wyniki stron

Nasze algorytmy wygenerowały dla profili komercyjnych 724 tys. wskazówek, z których aż 302 tys., tj. 42% zostało przez administratorów zrealizowanych. Najczęściej – aż w 81% przypadków realizowano wskazówki związane z komentowaniem swoich postów przez administratora. Ponadto wartym podkreślenia jest fakt, że największe profile, tj. te o liczbie fanów przekraczającej 100 tys. o 14% częściej zachowywały się w zgodzie z tym, co radzą nasze wskazówki.

Przeciętnie profil stosujący się do wskazówek miał 75 tys. fanów, a niestosujący się 61 tys. Najważniejszym argumentem przemawiającym za korzystaniem z naszej optymalizacji jest jednak wpływ stosowania się do wskazówek na zaangażowanie, zasięgi organiczny oraz wirusowy, a także liczbę unikalnych użytkowników klikających w treści.

Stosowanie się do naszych wskazówek skutkowało wzrostem:

  • dziennego zaangażowania nawet o 122%, a średnio o 35%,
  • zasięgu organicznego do 57%, a średnio o 26%,
  • zasięgu wiralowego do 48%, a średnio o 24, 5%
  • liczby użytkowników klikających treści do 60%, a średnio o 31%.

Przedziały wynikają z rozpatrywania wielu różnych wskazówek, jednak nawet te dające najmniejszy wzrost, wykazywały istotność statystyczną, tzn. ich wpływ choć niewielki, jest niepodważalny.

 

5315e79238d38711155bd968Systematyczność najważniejsza

Pośród naszych rad najlepsze wyniki osiągała optymalizacja regularności i częstości publikowania, jednak również wskazówki związane z najlepszym dla naszej strony czasem publikowania skutkowały sporą poprawą wymienionych wskaźników. Wysokie wyniki osiągały również rady związane z typem postów, a także komentowaniem. Bardzo szczegółowe wskazówki, pomagające optymalizować treść publikacji, skutkowały jednostkowo najniższymi wynikami, jednak jest to efekt ich szczegółowości. Biorąc pod uwagę liczbę tego typu rekomendacji, łączny ich wpływ był porównywalny z pozostałymi.

Sotrender stanowi zatem bezpośrednią pomoc wszystkim, którzy starają się zaistnieć na Facebooku, dostarczając konkretne rady dające wymierne skutki. Jednak fanpage, który zrealizował najwięcej naszych wskazówek, zrobił to w zaledwie 77%. Przeciętna na poziomie 42% pokazuje, jak dużo niewykorzystanego potencjału, który Sotrender pomaga odkryć, ma w sobie nadal Facebook. Warto wspomnieć, że aż 2718 spośród analizowanych profili ciągle nie korzysta ze wskazówek w Sotrender. Jeśli Twoja marka jest wśród nich,  gorąco zachęcamy do przyjrzenia się wynikom reguł optymalizacyjnych!

Spójrz także na poprzednie wpisy na blogu Sotrendera i zobacz, jak kształtują się zasięgi poszczególnych typów postów oraz jak typ posta wpływa na wywoływane przez niego aktywności.

Do góry
Do góry

Podobne posty