Sotrender Research Insight – zasięg po zmianach w EdgeRanku

Z uwagi na ogromne zainteresowanie jakim cieszy się nasza analiza dotycząca zasięgu postów po wprowadzeniu zmian w algorytmie EdgeRank, postanowiliśmy ją powtórzyć, opierając się na szerszym zakresie danych. W ramach grudniowego Sotrender Research Insight przenalizowaliśmy 193 polskie profile na Facebooku (czyli o 10 więcej niż poprzednio) oraz 7261 postów (prawie dwukrotnie więcej). Ponownie wzięliśmy pod uwagę zasięg łączny oraz organiczny (bez wiralowego) podane jako odsetek fanów danego profilu.

Zasięgi poszczególnych typów postów

Zależność między typem i zasięgiem posta

Zależność między typem i zasięgiem posta

W przypadku analizy średniego zasięgu w zależności od typu postów najlepsze wyniki ponownie uzyskały wpisy tekstowe. Przeciętnie docierały one do użytkowników odpowiadających ponad połowie liczby fanów strony. Natomiast linki, po uwzględnieniu większej bazy postów, uzyskiwały najniższy łączny zasięg. W przypadku zasięgu organicznego różnice uzyskiwane przez linki i zdjęcia nie są istotne.

Wielkość profili, a zasięg postów

W przypadku analizy zasięgu postów w zależności od wielkości profilu wszystkie kategorie uzyskały nieznacznie wyższe wyniki. Ponownie najwyższy łączny zasięg zdobyły najmniejsze strony, natomiast pod względem zasięgu organicznego, najlepsze wyniki zanotowały profile posiadające od 50 do 100 tysięcy fanów. Najtrudniejsze zadanie stoi przed administratorami profili o liczbie fanów z przedziału 500 tys. – 1 mln.

Wielkość profilu, a przeciętne wartości zasięgu postów

Wielkość profilu, a przeciętne wartości zasięgu postów

Nasze analizy w niewielkim stopniu różnią się od opublikowanych wcześniej, co wskazuje na ustabilizowanie algorytmu oraz trwałość wprowadzonych zmian. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom zasięg linków nie uległ znacznej poprawie, proponujemy zamiast wzbogacać je zdjęciami, wykorzystać posty typu wideo bądź statusy tekstowe, które uzyskują znacznie lepsze wyniki.

Zapraszamy do samodzielnych badań zasięgu postów i profilu na bieżąco w naszym narzędziu Sotrender!

Do góry
Do góry

Podobne posty