Zasięg postów po zmianach w EdgeRanku – jak się zmienił?

Na początku grudnia Facebook zmienił algorytmy odpowiadające za wyświetlanie treści. Od tego czasu w branży social media pojawiają się sprzeczne opinie. Z jednej strony słychać narzekania na spadki zasięgu i rzekomy bezsens marketingu na Facebooku. Z drugiej  natomiast dochodzą głosy udowadniające, że jakościowej komunikacji obecne zmiany nie przeszkadzają. Sotrender Research Team postanowił sprawdzić rzeczywistą skalę zmian na polskich fanpage’ach. Faktycznie okazuje się, że niektóre strony odnotowały znaczną stratę zasięgu, ale nie wszystkie. Jednak w przypadku aż 30% zbadanych profili średni organiczny zasięg postów wyniósł mniej niż 5%!

Analiza zasięgu postów – metodologia

Sotrender Research Team przeanalizował bazę 183 polskich profili na Facebooku (w tym lokalne strony profili międzynarodowych). Oczywiście nie są to wszystkie polskie profile – nie wszyscy użytkownicy Sotrendera mają aktualne autoryzacje Facebook Insights. Zbadane posty – łącznie 4038 – pochodzą z okresu od 5 do 18 grudnia. Na większości wykresów prezentujemy uśrednioną wartość zasięgu postów w zależności od sprawdzanego kryterium, odniesioną do wielkości badanych profili. W analizie uwzględniamy zarówno zasięg organiczny, jak i łączny (organiczny + płatny).

Wielkość profili, a zasięg postów

W celu zbadania zależności między liczbą fanów profilu a przeciętnym osiąganym zasięgiem ich postów do analizy wybraliśmy profile posiadające co najmniej 1000 fanów. Co znaleźliśmy? Wyniki pokazuje poniższy wykres. Liczby na górnej części osi OY przedstawiają procentowy zasięg, natomiast dolna część dotyczy liczebności postów.

Zasięg postów a wielkość profilu

Zasięg postów a wielkość profilu

W przypadku łącznego zasięgu:

  • największe profile uzyskują lepszy wynik: docierają do prawie 10% ich bazy fanów
  • strony mające do 1 miliona  fanów – malejąca tendencja w średnim zasięgu ich postów; im większy fanpage, tym mniejszy zasięg
  • profile o liczbie fanów – od 500 tys. do 1 mln. osiągają średnio zasięg zaledwie 4%,
  • najmniejsze strony-  trafiają do widowni odpowiadającej prawie 40% ich liczby fanów.

Dla zasięgu organicznego:

  • strony o wielkości do 100 tys. fanów. uzyskiwały przeciętnie zasięg kilkunastoprocentowy,
  • najwyższa przeciętna wartość – posty opublikowane przez profile posiadające od 50 do 100 tysięcy fanów – 15%,
  • większym profilom zwykle nie udaje się osiągnąć granicy 10% ich bazy fanów,
  • najniższy zasięg organiczny osiągały posty zamieszczone przez profile o liczbie fanów z przedziału od 500 tysięcy do 1 miliona.

Jakie zasięgi osiągają poszczególne typy postów?

Zgodnie z zapowiedziami Facebooka w wyniku zmiany algorytmu EdgeRank poprawie miał ulec zasięg postów zawierających link. Ich potencjał był wcześniej mocno ograniczany. Administratorzy profili sprawdzili te pogłoski – posty z odnośnikami stanowią drugą najliczniejszą kategorię. Jak wynika z danych, obecnie sytuacja nie uległa znacznym zmianom. Linki osiągają przeciętnie najniższy łączny zasięg. W przypadku zasięgu organicznego ich wartość jest niewiele wyższa od najniższej.

Najsłabszy zasięg organiczny występuje w przypadku postów zawierających zdjęcie – z uwagi na ich powszechne wykorzystywanie, mogło to najsilniej wpłynąć na odbiór zmian zasięgu przez administratorów. Patrząc na ich łączny zasięg sytuacja nie wygląda tragicznie, jednak prawdopodobnie jest to efekt największego promowania przez profile postów wzbogaconych o grafikę.

Najlepszy zasięg organiczny osiągają wpisy tekstowe, a po nich posty zawierające wideo. W przypadku organicznego zasięgu wynosiło on odpowiednio 1/4 i 1/5 liczby fanów. Szczególnie wysoki zasięg wideo może być związany z pogłoskami o planach wprowadzenia reklam tego typu przez portal.

Zasięg postów a ich typ

Zasięg postów a ich typ

Mniej i bardziej skuteczna komunikacja, czyli efekty zmian dla różnych profili

Nasze analizy potwierdzają, że obecnie wiele postów trafia tylko do znikomej części fanów. Ponad 30% analizowanych postów trafiło do mniej niż 5% bazy fanów profilu. W przypadku zasięgu tylko organicznego ten odsetek jest jeszcze wyższy i wynosi ponad 35%. Wyższym zasięgiem, odpowiadającym ponad 1/4 liczby fanów mógł się pochwalić tylko co szósty post. Natomiast uwzględniając jedynie bezpłatny zasięg, taką wartość osiągnęło niecałe 12% wpisów.

Odsetek postów o podanym zasięgu

Odsetek postów o podanym zasięgu

Podobnie, wiele profili ma problem z zasięgiem, choć trafiają się wyjątki, które potrafią docierać do kilkudziesięciu procent fanów. W przypadku prawie 30% profili przeciętnie post trafiał do mniej niż 5% ich liczby fanów. Z drugiej strony dla ponad 20% stron łączny zasięg (na który składa się zasięg organiczny i płatny) przekroczył 25% ich bazy fanów. W przypadku 6% profili łączny zasięg wyniósł przeciętnie nawet ponad 50% ich bazy fanów. Biorąc pod uwagę tylko zasięg organiczny widownie odpowiadającą ponad 25% liczby fanów udało się zebrać 10% stron. Natomiast tylko 2 profile uzyskały średni zasięg postów przekraczający 50% ich bazy fanów.

Odsetek profili o podanym zasięgu

Odsetek profili o podanym zasięgu

Analiza zasięgów postów w Sotrenderze

Chcesz zobaczyć, jak wygląda zasięg Twoich postów? Od dziś wszystkim użytkownikom narzędzia Sotrender umożliwiamy sprawdzenie na bieżąco dokładnego zasięgu własnych postów (tzw. Real Time Insights for Posts). Dzięki wykorzystaniu Sotrendera można uniknąć wielu błędów i ograniczeń statystyk Facebook Insights, m.in. dokładnie obserwować zmiany w czasie. Sprawdź teraz lub zapisz na bezpłatny dostęp testowy!

Do góry
Do góry

Podobne posty