Jak skutecznie prowadzić Fanpage, czyli Sotrender Tutorial. Część 1. Wskazówki.

Z przyjemnością prezentujemy pierwszy artykuł z cyklu Sotrender Tutorials. Dziś opisujemy nową funkcjonalność – Wskazówki, które są podsumowaniem opartych na zaawansowanych algorytmach analiz Twoich profili i pokazują przekrój najważniejszych elementów prowadzenia profilu na Facebooku.

Zapraszamy się do zapoznania się ze Wskazówkami – przydatną i przyjazną użytkownikowi funkcjonalnością, a jednocześnie dobrym wstępem do korzystania z bardziej zaawansowanych funkcji narzędzia, w których używanie będziemy wprowadzać w kolejnych częściach Tutorialu.


Wskazówki nie bez powodu spotkały się z życzliwym przyjęciem użytkowników  i zainteresowaniem m.in. Antywebu, naszego pierwszego recenzenta i Mediafuna, na którego kanale Jan Zając prezentuje nową funkcjonalność.  Wskazówki to zestaw czytelnych porad pomagających w prosty sposób zoptymalizować prowadzenie profilu na Facebooku, tak aby jak najlepiej spełniał on swoje zadanie. Opis najważniejszych składowych prowadzenia strony umożliwia poprawienie niedociągnięć, ale też zdiagnozowanie, które z już wykorzystywanych sposobów komunikacji na stronie dają najlepsze rezultaty. Nowe możliwości będą łatwiejsze do zauważenia dzięki zwróceniu uwagi na sposoby komunikacji do tej pory mało wykorzystywane.

Początek pracy ze Wskazówkami Sotrendera

Największą zaletą korzystania ze Wskazówek jest czytelność i łatwość korzystania z nich. Jeżeli wcześniej nie korzystałeś z Sotrendera, Wskazówki będą dobrym startem.

Bez przeszukiwania danych i konieczności studiowania wykresów dostajesz oparty na szczegółowych analizach gotowy zestaw porad, co należałoby zmienić, a na co zwrócić uwagę. Wdrożenie sugerowanych zmian nie wymaga więc znajomości zaawansowanych narzędzi ani interpretowania wykresów. Dla osób, które nie mają wystarczająco dużo czasu na studiowanie danych są dobrym sposobem kontrolowania na bieżąco podstawowych kwestii związanych z prowadzeniem fanpage’a.

 

Jak zacząć pracę?
1. Wybieramy fanpage, którego statystykami jesteśmy zainteresowani. Listę przypisanych do konta fanpage’y znajdziemy w zakładce Twoje fanpage w menu na górze strony. Narzędzie umożliwia zobaczenie Wskazówek dla dowolnego profilu na naszej liście, także może być to zależnie od potrzeb fanpage nasz lub konkurencji. Po kliknięciu nazwy profilu znajdziemy się w zakładce Podsumowanie.

2. W panelu Podsumowania możemy sprawdzić ilość wskazówek w czterech kategoriach. Widzimy je w polu Wskazówki, znajdującym się pod miniwykresami Zasięgu i Prowadzącego. Klikamy pozycję Wskazówki w bocznym menu lub na panelu Podsumowania i możemy już zacząć pracę ze Wskazówkami.

 

3. Jeżeli nie analizowaliśmy jeszcze profilu pod kątem Wskazówek, klikamy przycisk  i już za kilka sekund widzimy listę najważniejszych rekomendacji wybranych z pozostałych czterech kategorii. Wskazówki wyświetlane na tym ekranie są najbardziej kluczowe dla wysokiej jakości prowadzenia wybranego fanpage’a, a więc powinniśmy zwrócić na nie szczególną uwagę. Warto podkreślić, że ważność wybranych wskazówek jest obliczana dla każdego profilu, tak więc w jednym przypadku najważniejsze Wskazówki mogą dotyczyć np. typu zamieszczanych postów, a w innym czasu postowania.

Po prawej stronie znajdują się wskaźniki jakości prowadzenia strony w różnych kategoriach, odpowiadających podziałowi Wskazówek w zakładkach. Odpowiednie wskaźniki będą towarzyszyć nam przy przechodzeniu do kolejnych kategorii w kolejnych zakładkach.

 

Kategorie wskazówek

Wszystkie z najważniejszych Wskazówek znajdziemy w pozostałych kategoriach, których ocenę możemy zobaczyć na wskaźnikach umieszczonych z prawej strony. W ten sposób możemy zweryfikować, na którym polu wypadamy najlepiej, a nad czym dobrze byłoby jeszcze popracować. Zobaczmy, co zawiera się w czterech kategoriach Wskazówek.

 

Profil

Pierwsza kategoria Wskazówek dotyczy elementów strony, o które należy zadbać, aby strona była profesjonalna i funkcjonalna. Znajdziemy tu komunikaty o polach w profilu, które należy uzupełnić, jak podstawowe informacje o profilu, dane kontaktowe czy link do strony www. Podanie takich informacji sprawia, że fanpage wygląda bardziej profesjonalnie, ale też ułatwia fanom kontakt z prowadzącym. Dowiemy się, czy zamieszczone zdjęcia profilowe i w tle mają odpowiednią wagę i rozmiary. Jeżeli nie mamy tzw. vanity URL, otrzymamy komunikat „Twój profil nie ma krótkiego adresu URL” i krótką instrukcję jak taki łatwy do zapamiętania i wyszukania adres ustawić. Narzędzie zwróci uwagę też na elementy naszej strony internetowej – czy są na nim przyciski i widgety, które łączą stronę internetową z kanałami social media – nie tylko Facebookiem, ale też Twitterem i YouTube.

Publikowanie

Zakładka Publikowanie to porady dotyczące czasu i rytmu publikowania. Ważne jest aby publikować odpowiednio często i regularnie. Należy pamiętać o częstym postowaniu, jednak nie wpadając w drugą skrajność – spamowanie fanów niemożliwą do przetworzenia ilością postów przyniesie efekt odwrotny do zamierzonego. Nie mniej ważna od częstości jest regularność postowania – ważne, aby komunikaty były regularne, a nie wysyłane raz na jakiś czas w „paczkach”, co może negatywnie wpłynąć na widoczność i odbiór postów. Ze Wskazówek możemy dowiedzieć się, że publikujemy za mało postów, albo za dużo – w zależności od średniego czasu życia postu i możliwości reagowania fanów na wszystkie zamieszczane posty, zalecana częstotliwość komentowania jest różna dla różnych profili.

Warto zdiagnozować jakie posty wywołują najżywsze reakcje fanów. We Wskazówkach dowiemy się, jak postować aby osiągnąć jak najlepsze rezultaty. Na podstawie analizy dotychczasowych postów otrzymamy informację, które dni i godziny wywołują najżywsze reakcje fanów. Z drugiej strony jeżeli zaniedbujemy jakieś pory postowania, odpowiednia wskazówka zasugeruje, żeby i w nich sprawdzić skuteczność naszych działań.

Interakcje

Cechą wyróżniającą social media spośród innych kanałów marketingowych jest interaktywność. Prowadząc fanpage powinniśmy szczególnie dbać o to, żeby nasi fani chętnie angażowali się w aktywności. W ten sposób pracujemy nad rozpoznawalnością i wizerunkiem marki (branding) – zyskujemy większą grupę odbiorców poprzez większą widoczność naszych treści na stronach fanów i ich znajomych oraz zyskujemy ambasadorów marki. Utrzymując odpowiednią komunikację z fanami osiągamy więc główny cel obecności marki w mediach społecznościowych.

Wskazówki znacznie nam ułatwią osiągnięcie tego celu. Lista porad w zakładce Interakcje obejmuje uwagi co do częstotliwości komentowania postów na fanpage’u oraz informacje co do dni i godzin aktywności fanów. Zwrócenie szczególnej uwagi na okresy największej aktywności internautów ułatwi odpowiadanie na czas na posty lub wybór terminów przeprowadzania ważniejszych działań.

Treści

Ostatnią kategorią Wskazówek są Treści. Dla różnych profili różne rodzaje treści sprawdzają się najlepiej. Dzięki tej zakładce dowiemy się, które z rodzajów prezentowanych treści budzą największe zaangażowanie, ale też zostaniemy zachęceni do korzystania z mało przez nas używanych typów postów. Jeżeli mało publikujemy pewnego typu treści, ciężko jest określić czy przypadną do gustu fanom, a zawsze warto to sprawdzić. Co więcej, nie tylko typ, ale też określone długości i formy postów mogą być bardziej lub mniej angażujące. Na niektórych fanpage’ach może więc się okazać, że pytania angażują użytkowników bardziej, a na innych, że wręcz zniechęcają do aktywności.

Korzystanie ze Wskazówek

Wskazówki podsumowują w przejrzysty sposób prowadzone działania w liście uwag, które są pomocne przy prowadzeniu profili. Każda Wskazówka jest sformułowana jako klarowne podsumowanie działalności prowadzącego i fanów na Facebooku z wyjaśnieniem i rekomendacjami dalszych działań.

Każdą ze Wskazówek możemy ukryć lub odhaczyć jako przeczytaną za pomocą przycisku OK. Ukryte i odhaczone strony znikają z listy i pojawiają się na dole strony. Ukryte Wskazówki będą aktualizowane, jednak pozostaną mało widoczne, dopóki nie klikniemy przy nich „Pokaż”. Odhaczone Wskazówki pozostaną na dole strony tylko do kolejnej aktualizacji danych, po której wrócą na listę. Datę odświeżenia Wskazówek możemy sprawdzić nad wskaźnikiem po prawej stronie listy.

Wskazówki oznaczone są kolorami: zielone zwracają uwagę na to, co robisz dobrze i czego należy się trzymać. Czerwone pola oznaczają rzeczy do poprawy. Niebieskim kolorem oznaczone są Wskazówki neutralne, kierunkujące Twoje działania.

Wskazówki są kompletnym narzędziem dającym listę rekomendacji optymalizacyjnych i nie wymagają odwoływania się do innych źródeł w celu zinterpretowania ich, choć do głębszej analizy takie odwołania mogą być bardzo pomocne. Dlatego wiele Wskazówek odsyła nas do odpowiednich wykresów lub rankingów, które mogą nas doprowadzić do bardziej szczegółowych wniosków. Wystarczy, że klikniemy link pod Wskazówką „Zobacz powiązane dane” lub „Zobacz wykres”, który skieruje nas bezpośrednio do odpowiedniej funkcji narzędzia. Z kolei wykresy prowadzą nas często do bardziej szczegółowych informacji, jak na przykład zestawienia postów z wybranych dni.

Do wszystkich wniosków dotyczących prowadzenia fanpage’a i wielu dodatkowych, bardziej szczegółowych danych można dojść też za pomocą pozostałych funkcjonalności Sotrender. O sposobach docierania do bardziej szczegółowych danych i korzystania z zestawień będziemy pisać w kolejnych częściach Tutorialu Sotrender.

Elementy panelu Wskazówek

 

Do góry
Do góry

Podobne posty