Affinity Index – to tzw. wskaźnik dopasowania. Opisuje on stopień dopasowania grupy docelowej do całości populacji danej strony bądź platformy.

Przez Sotrender wskaźnik używany głównie w raportach typu Audience Scan. Affinity Index pokazuje skalę dopasowania wybranej cechy/kategorii do badanej grupy docelowej na tle ogółu populacji Facebooka.

Affinity Index wyższy niż 100 oznacza ponad przeciętne dopasowanie w grupie docelowej.

Jak liczymy Affinity Index?

AI = % zainteresowanych osób z grupy docelowej / % zainteresowanych osób z całej populacji Facebooka * 100

Na jakie wnioski pozwala zastosowanie Affinity Index w badaniu? Zapraszamy do zapoznania się z case study dla mobilnej aplikacji Listonic.