Zasięgi na Facebooku wydają się być zagadnieniem prostym i stosunkowo oczywistym. Dość często jednak otrzymujemy pytania z nimi związane. Czym się różni zasięg od wyświetleń? Jakie są rodzaje zasięgów i jak są liczone? Zebraliśmy najważniejsze informacje, które z pewnością rozwieją Wasze wątpliwości.

Zasięg a odsłony (wyświetlenia)

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest zasięg a czym są wyświetlenia oraz jaka jest między nimi różnica.

Zasięg to liczba osób, które zobaczyły jakikolwiek post danej Strony na Facebooku (na telefonie, tablecie, komputerze bądź jakimkolwiek urządzeniu). Zasięg dotyczy zarówno wyświetleń płatnych (pochodzących z reklam) jak i niepłatnych (zasięg organiczny i wirusowy). Zasięg jest liczbą przedstawiającą unikalnych użytkowników – każda osoba, niezależnie ile razy zobaczyła daną treść, jest liczona jedynie raz.

Z kolei odsłony (wyświetlenia) informują ile razy dana treść została wyświetlona. Do liczby tej wlicza się zarówno użytkowników zalogowanych do Facebooka, jak i tych niezalogowanych (bądź nieposiadających go wcale). Inaczej niż w przypadku zasięgu, liczona jest więc każda odsłona (każde wyświetlenie) danej treści przez jednego użytkownika (niezależnie czy wyświetlił ją raz, 3 razy czy 12 razy).

Rozpocznij analizę profilu na Facebooku

Rodzaje zasięgów

Zasięg organiczny jest to liczba wyświetleń strony oraz jej treści bez dodatkowych działań promocyjnych.

Zasięg płatny jest to liczba wyświetleń strony oraz jej treści, które są efektem płatnych działań promocyjnych (reklam).

Zasięg wirusowy jest to liczba wyświetleń Strony oraz jej treści, które są wynikiem aktywności innych użytkowników. Informacje o zasięgu wirusowym dostępne są jedynie z poziomu panelu w Sotrenderze; nie znajdują się natomiast w statystykach Facebooka.

Dobrym przykładem treści wirusowych są najlepsze posty miesiąca prezentowane w raportach Facebook Trends. Jak widać otrzymują one dziesiątki tysięcy reakcji, udostępnień i komentarzy – to zainteresowanie i zaangażowanie użytkowników spowodowało, że stały się “viralami”.

treści wirusowe

Treści wirusowe na przykładzie raportu Facebook Trends

Zasięg całkowity może dotyczyć posta lub Strony.

  • Zasięg całkowity Strony – liczba unikalnych użytkowników, do których dotarły treści Strony w danym okresie czasu, niezależnie od miejsca, w którym osoba zobaczyła treści.
  • Zasięg całkowity posta – liczba unikalnych użytkowników, która zobaczyła dany post.

Do całkowitego zasięgu (Strony jak i posta) zalicza się zarówno zasięg płatny jak i organiczny.

Informacja o zasięgu całkowitym dostępna jest jedynie dla pełnych 7 dni i jego wielokrotności (14, 21 lub 28 dni), czyli maksymalnie dla miesiąca. Dla innych okresów podawaną wartością będzie zawsze zasięg średni dzienny. W związku z takim przetwarzaniem danych nie ma możliwości obliczenia całkowitego zasięgu dla okresu dłuższego niż miesiąc, jak np. kwartał czy rok.

Ważną informacją jest również to, że do zasięgów wliczają się dark posty, czyli treści będące reklamami, które nie są dostępne z poziomu danej Strony.

Dla wielu osób liczba fanów jest często równoznaczna z zasięgiem, jaki będą miały publikowane treści. Niestety obecnie, w związku ze wszystkimi zmianami wprowadzanymi przez Facebooka, jest to założenie błędne, ponieważ publikowane treści nigdy nie wyświetlają się wszystkim fanom Strony, a jedynie ich części. Dlatego liczba fanów ma obecnie bardzo niewielki związek z rzeczywistym zasięgiem.

Jak liczeni są unikalni użytkownicy?

Powróćmy do zasięgów i unikalnych użytkowników. W jaki sposób są oni liczeni?

  1. Użytkownik zobaczy post marki 2 razy w tygodniu: w poniedziałek i wtorek – będzie więc policzony raz w zasięgu średnim dziennym w poniedziałek, oraz raz we wtorek. Jednak w zasięgu całkowitym za danym tydzień będzie policzony również tylko jeden raz.
  2. Podobna sytuacja będzie miała miejsce, jeśli użytkownik zobaczy post Twojej Strony przed promocją, a następnie ten sam post, ale już jako reklamę. Będzie on wtedy liczony jako unikalny użytkownik zarówno w statystykach zasięgu organicznego jak i płatnego. Jednak w zasięgu całkowitym posta będzie liczony również tylko jeden raz.

Dlatego też, ze względu na unikalnych użytkowników nie można sumować zasięgu płatnego i zasięgu organicznego w celu otrzymania zasięgu całkowitego. Nie można również sumować zasięgów dziennych, aby uzyskać zasięg tygodniowy bądź mnożyć zasięgu dziennego np. razy 31 dni, żeby otrzymać zasięg miesięczny.

Rozpocznij analizę profilu na Facebooku

Wytłumaczenie wszystkich wskaźników i definicji, jakich używamy w raportach Sotrendera oraz w samym narzędziu znajdziecie w naszym glosariuszu.