Trzy ostatnie tygodnie kampanii prezydenckiej na Facebooku [analiza]

Jesteśmy na finiszu kampanii prezydenckiej. Trzy ostatnie tygodnie mogą okazać się kluczowe dla ostatecznego sukcesu kandydatów na prezydenta. 

Przeanalizowaliśmy najważniejsze statystyki dotyczące obecności kandydatów na Facebooku w ciągu minionych 3 tygodni. 

  1. Popularność kandydatów na Facebooku
  2. Zaangażowanie fanów
  3. Najbardziej angażujace posty kandydatów
  4. Wydatki reklamowe
  5. Najbardziej angażujące partie polityczne
  6. Sentyment wypowiedzi na profilach kandydatów

Okres analizy: 1.06.2020 – 21.06.2020 

Popularność kandydatów na Facebooku

Wśród wszystkich kandydatów najwięcej fanów na Facebooku zgromadził dotychczas urzędujący prezydent, Andrzej Duda

kandydaci na prezydenta

Kandydaci na prezydenta o największej liczbie fanów na Facebooku, 1-21.06.2020

Na miejscu drugim znalazł się Robert Biedroń, mając ponad 120 tys. fanów mniej. Rafał Trzaskowski znajduje się dopiero na czwartym miejscu zestawienia i ma niespełna dwa razy mniej fanów niż Andrzej Duda. Dynamika przyrostu liczby fanów na profilu Trzaskowskiego jest jednak największa – w ciągu badanego okresu (1-21.06.2020) grono fanów prezydenta stolicy powiększyło się o niespełna 30%

Zaangażowanie fanów

Choć Andrzej Duda posiada dwukrotnie większą rzeszę fanów niż Rafał Trzaskowski, obecny prezydent Warszawy może pochwalić się dwukrotnie większym zaangażowaniem, które, co więcej, dynamicznie rośnie. 

kampania prezydencka zaangażowanie

Kandydaci na prezydenta o największym zaangażowaniu na Facebooku, czerwiec 2019, dane Sotrender

Warto zauważyć również, że na profilu Szymona Hołowni w ostatnich tygodniach zaangażowanie spadło aż o 30%, a przypomnijmy, że jeszcze w maju był on najbardziej angażującym politykiem

Spadek w zaangażowaniu odnotowaliśmy również na profilu Krzysztofa Bosaka (choć z kolei partia, którą reprezentuje jest najbardziej angażująca wśród wszystkich partii).  

Najbardziej angażujące posty kandydatów

Również post o największym zaangażowaniu należał do Rafała Trzaskowskiego. Zebrał on ponad 20 tys. reakcji i 7,5 tys. udostępnień więcej niż post Andrzeja Dudy z hashtagiem #RafałNieKłam!. Warto zauważyć, że obydwa posty zostały opublikowane tego samego dnia – 20 czerwca. 

Najbardziej angażujące posty kandydatów na prezydenta w czerwcu 2020 roku na Facebooku

Na 6 najlepszych postów, 4 należały do Rafała Trzaskowskiego, a jedynie 2 do Andrzeja Dudy. Dopiero na miejscu 7. i 8. znalazł się post Szymona Hołowni i Roberta Biedronia. 

W tym miejscu ponownie warto wspomnieć o Szymonie Hołowni – w marcu jego post – relacja Live w ramach prowadzonej kampanii – był najlepszym postem na całym Facebooku

Wydatki poniesione na reklamę na Facebooku

Warto powrócić raz jeszcze do najbardziej angażujących postów, tym razem skupiając się na środkach wydanych na ich promocję. 

Obydwa najlepsze posty (Trzaskowskiego i Dudy) były postami sponsorowanymi na następujące kwoty: 

Dane pochodzą z Biblioteki reklam Facebooka

Dużo większe różnice widać jednak w wydatkach poniesionych przez komitety wyborcze kandydatów w ciągu ostatnich 7 dni (16-22 czerwca 2020):

  • KW Rafała Trzaskowskiego – 21 404 zł,
  • KW Andrzeja Dudy – 96 020 zł.

W ciągu ostatnich 30 dni najwięcej na kampanię na Facebooku wydano w przypadku Rafała Trzaskowskiego, dla którego był to de facto dopiero początek walki o prezydenturę. Kwotę 100 tys. zł przekroczono również w przypadku reklam na oficjalnych profilach u Szymona Hołowni i Andrzeja Dudy. 

kampania prezydencka wydatki na reklamę

Wydatki na kampanię prezydencką na Facebooku w dniach 23.05-21.06.2020

Na promocję treści na profilu Szymona Hołowni, u którego odnotowaliśmy dość znaczny spadek zaangażowania, w ciągu ostatnich 7 dni wydano na reklamy aż 83 552 zł, zaś od marca 278 423 zł. Jest to mniejsza łączna kwota niż w przypadku Andrzeja Dudy – 204 046 zł. 

Z kolei najwięcej płatnych reklam w ciągu ostatnich 30 dni opublikowano na oficjalnych profilach Andrzeja Dudy, Rafała Trzaskowskiego i Szymona Hołowni, czyli ponownie kandydatów, którzy mają największe szanse na wygranie wyborów. 

reklamy kampania prezydencka

Liczba płatnych reklam w podziale na kandydatów na prezydenta

Przeciętnie na jedną reklamę najwięcej w ciągu ostatnich 30 dni wydano na promocję treści na profilu Szymona Hołowni – 1 190 zł. Z kolei, aż 897 zł kosztowała średnio jedna reklama na profilu Pawła Tanajno. Stosunkowo niski był koszt jednej reklamy w przypadku kampanii prezydenta Dudy – jedynie 207 zł. 

reklama kampania prezydencka

Przeciętny koszt jednej reklamy w kampanii prezydenckiej

Najbardziej angażujące partie polityczne

Warto również przyjrzeć się aktywnościom na profilach partii politycznych. 

W tym przypadku, zestawienia zarówno pod względem liczby fanów, jak i zaangażowania, wyglądają zgoła inaczej niż w przypadku samych kandydatów. 

Numerem jeden jest profil Konfederacji, na drugim i trzecim miejscu znajduje się zamiennie Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość. 

Warto jednak zauważyć, że różnica zarówno w liczbie aktywnych użytkowników jak i zaangażowania między profilem Konfederacji a profilami pozostałych partii politycznych jest gigantyczna. 

partie polityczne konfederacja

Partie polityczne o największej liczbie aktywnych użytkowników

 

partie polityczne zaangażowanie

Partie polityczne o największym zaangażowaniu

Sentyment wypowiedzi na profilach kandydatów

Popularność postów publikowanych na profilach kandydatów to jedno. Jednak czy wysokie zaangażowanie i duża liczba komentarzy świadczą faktycznie o poparciu dla danego kandydata? Czy publikowane treści budzą pozytywne emocje, a reakcje są faktycznie słowami poparcia? By się o tym dowiedzieć, przydatne będą wyniki analizy sentymentu komentarzy na profilach kandydatów. 

W dniach 19-21 czerwca, zdecydowanie najwięcej komentarzy o sentymencie negatywnym użytkownicy Facebooka opublikowali na profilu Andrzeja Dudy (42%). Duży odsetek negatywnych komentarzy opublikowano również na profilu Władysława Kosiniaka-Kamysza (37%). 

Z kolei najwięcej komentarzy o sentymencie pozytywnym – powyżej 30% odnotowaliśmy na profilu Szymona Hołowni oraz Roberta Biedronia. 

Na profilu Rafała Trzaskowskiego stosunek komentarzy o sentymencie pozytywnym i negatywnym był podobny – wynosił 29%. 

Najwięcej neutralnych komentarzy użytkownicy opublikowali na profilu Roberta Biedronia oraz Krzysztofa Bosaka – powyżej 50%. 

sentyment komentarzy wybory prezydenckie

Sentyment wykryty w komentarzach na profilach kandydatów na Facebooku w dniach 19-21 czerwca 2020

Z kolei na profilach partii politycznych odsetek negatywnych komentarzy był znacznie wyższy. Na profilu Platformy Obywatelskiej aż 62% to komentarze o sentymencie negatywnym, a na profilu Prawa i Sprawiedliwości – 54%. 

Najwięcej komentarzy o sentymencie neutralnym użytkownicy opublikowali na profilu Kongresu Nowej Prawicy – aż 76%, oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego – 55%. 

Odsetek komentarzy o sentymencie pozytywnym na profilu żadnej partii nie przekroczył 20%. 

partie polityczne sentyment

Sentyment wykrytych w komentarzach na profilach partii politycznych w dniach 19-21 czerwca 2020

Analiza sentymentu została przeprowadzona dzięki autorskim algorytmom sztucznej inteligencji, w tym uczenia maszynowego, opracowanym przez zespół Sotrendera.

Podsumowanie 

Czy zaangażowanie na Facebooku przełoży się na wynik pierwszej tury wyborów prezydenckich? Dowiemy się już w niedzielę. 

Podobne badanie możemy wykonać dla dowolnych profili na Facebooku. Jeśli interesuje Was np. zestawienie profilu Waszej marki z profilami konkurencji, lub analiza sentymentu dyskusji na wybranym profilu, zachęcamy do kontaktu na adres sales@sotrender.com

Badanie zostało przeprowadzone przez analityków Sotrendera: Urszulę Baranowską oraz Macieja Baranowskiego

 

Do góry
Do góry

Podobne posty