Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt współfinansowany przez NCBR w ramach Program Krajowy – Ścieżka dla Mazowsza.

Tytuł projektu: Opracowanie Scaletrender – systemu optymalizującego płatną komunikację w wysoce skalowanych platformach reklamowych, w oparciu o udoskonalone algorytmy uczenia ze wzmacnianiem i metody Bayesowskie działające w środowisku z ograniczoną ilością danych.

Okres realizacji projektu: 01/04/2020 - 31/08/2022

Wartość projektu: 6 693 158,80 zł

Dofinansowanie projektu: 5 137 204,14 zł

Cel projektu: rozwinięcie zaawansowanych metod sztucznej inteligencji, które zostaną wykorzystane do stworzenia oprogramowania wspierającego małe i średnie firmy oraz agencje marketingowe, w precyzyjnym wykorzystaniu danych i efektywnej reklamy w mediach społecznościowych. Kluczowym wyzwaniem B+R będzie wypracowanie podejść i metod dostosowanych do środowiska rzeczywistego, o ograniczonej ilości danych. Zostanie to osiągnięte poprzez połączenie metod, takich jak głębokie sieci neuronowe, uczenie ze wzmocnieniem i meta-uczenie oraz statystyka i optymalizacja Bayesowska z odpowiednio zarządzanym podejściem eksperymentalnym.