1. Administratorem danych osobowych podanych przez Ciebie przy rejestracji w aplikacji Sotrender będzie SmartNet Research & Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Solec 38 lok. 10, kod: 00-394);
 2. W sprawie danych osobowych możesz kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: privacy@sotrender.com
 3. Twoje dane (twój e-mail oraz adresy e-mail innych użytkowników, którym utworzysz konta) będą przetwarzane na cele wykonywania przez nas umowy o korzystanie z aplikacji Sotrender;
 4. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest zawarcie umowy zgodnie z regulaminem;
 5. Staramy się stale ulepszać jakość usług świadczonych przez aplikację Sotrender, dlatego analizujemy też sposób korzystania przez Ciebie z aplikacji. Pozwala nam na to tzw. prawnie uzasadniony interes – nasze uprawnienie do działalności marketingowej własnych usług, a także konieczność zapewnienia bezpiecznego działania aplikacji.
 6. W naszej działalności korzystamy z innych aplikacji internetowych oraz narzędzi informatycznych, dlatego Twoje dane zawarte w aplikacji Sotrender mogą być przez nas powierzane: firmom, których serwery dzierżawimy, firmie księgowej, firmom pośredniczącym w płatnościach i obsłudze abonamentów, firmom dostarczającym narzędzia komunikacji (czat, poczta e-mail), firmom dostarczającym narzędzia analityczne (wykrywanie błędów w aplikacji, analiza zachowań użytkowników) i marketingowe (CRM, personalizowany mailing);
 7. Niektóre z aplikacji, których używamy, a w których mogą się znaleźć Twoje dane osobowe, są świadczone przez firmy amerykańskie. Jednak każdy z takich naszych kontrahentów jest wpisany na listę Privacy Shield lub podpisaliśmy z nim umowę według tzw. standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską.
 8. Twoje dane zbierane w aplikacji Sotrender będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz z niej korzystał oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających. Dane, które zbierasz w aplikacji z portali społecznościowych będą zanonimizowane po 30 dniach od zakończenia umowy z nami. Twoje dane rozliczeniowe będziemy przetwarzać tak długo, jak nakazują nam to przepisy prawa.
 9. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub zmniejszenia zakresu, w którym przetwarzamy Twoje dane. Możesz też wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe;
 10. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu, świadczącego podobną usługę (monitoring mediów społecznościowych);
 11. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) co do przetwarzania Twoich danych osobowych;
 12. Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne jeśli chcesz korzystać z aplikacji Sotrender.
 13. Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać dla Ciebie inne podobnie doniosłe skutki. Używamy natomiast narzędzi do analizowania sposobu, w jaki korzystasz z aplikacji Sotrender, by w ten sposób ulepszać świadczoną przez nas usługę
 14. Twoje dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu