Wielką zaletą Instagram Stories jest to, że możesz szybko sprawdzić, kto dokładnie widział Twoją relację (zdjęcie lub wideo) i dowiedzieć się, jaki miała ona zasięg. Jest również kilka więcej wskaźników, które dają obraz tego jaka jest efektywność Twoich Stories.

W przypadku posiadania personalnego (niebiznesowego) konta na Instagramie, możesz monitorować, ile osób zobaczyło Twoje Stories oraz listę tych osób. Po 24 godzinach, wraz z wygaśnięciem danej relacji, wygasa również lista osób, które ją obejrzały.

Z kolei, jeśli posiadasz konto biznesowe na Instagramie, możesz sprawdzać o wiele więcej wskaźników, np. 

  • zasięg,
  • liczbę wyświetleń,
  • liczbę przejść dalej/ wstecz,
  • liczbę wiadomości prywatnych, jakie dostajesz od użytkowników po obejrzeniu relacji.

Dzięki korzystaniu z zewnętrznych aplikacji analitycznych (takich jak np. Sotrender) zyskasz nie tylko więcej wskaźników, ale także większy zakres czasu dostępnego do analizy.

Rozpocznij analizę profilu na Instagramie