Dla konkurencji pokazujemy te same dane, co dla własnych profili na Facebooku, Twitterze, Instagramie i YouTube, z pominięciem danych z Facebook Insights, to znaczy danych zasięgowych, dotyczących liczby osób, które zobaczyły treści strony oraz danych demograficznych.