Jeśli chcesz usunąć profil, który dotychczas analizowałeś w naszej aplikacji, możesz to samodzielnie zrobić w dowolnym momencie. 

profile i autoryzacje, sotrender
  • Kliknij przycisk “Usuń profil”
usuwanie profilu w sotrenderze
  • Zaznacz profil, który chcesz usunąć i potwierdź na dole strony przyciskiem “Usuń”
usuwanie profilu w sotrenderze