W Sotrenderze możesz analizować zarówno dane dla swoich profili, jak i dla profili konkurencji

Oto, co należy zrobić, jeśli chcesz dodać do Sotrendera profil, do którego masz dostęp.

  • Zaloguj się do Sotrendera.
  • Kliknij “Dodaj profil” (widoczny na górze ekranu), wybierz platformę, a następnie konkretny profil, który pojawi się na liście.

dodawanie profilu w sotrenderze

dodawanie profili do sotrendera

wybór profili do dodania w sotrenderze

I gotowe! Poczekaj aż Twoje dane się zaciągną. Jeśli zarządzasz dużym profilem, może to chwilę zająć.