Dla konkurencji pokazujemy te same dane, co dla własnych profili na Facebooku, Twitterze, Instagramie i YouTube, z pominięciem danych z Facebook Insights, to znaczy danych zasięgowych, dotyczących liczby osób, które zobaczyły treści strony oraz danych demograficznych.

  • Tagi:

O Autorze

Małgorzata Walendziewska

CMO

10+ years of an experience in social media. Love challenges, learning new stuff, meeting people. Always on the run.